یکشنبه, اردیبهشت ۲۶, ۱۴۰۰
- تبلیغات -

برنامه ها

توسعه پایدار و حقوق بشر

چکیده توسعه پایدار و حقوق بشر رابطه مستقیمی با هم دارند. بدون تحقق توسعه پایدار نمی‌توان امیدوار به تحقق حقوق بشر بود. رابطه بین حقوق...

تازه ها