دوشنبه, مهر ۳۰, ۱۳۹۸

مطلبی برای نمایش یافت نشد.

- تبلیغات -

برنامه ها

سیاست آموزشی در راستای توسعه پایدار

  چکیده: در نگرش‌های جدید توسعه، انسان در محور توجه قراردارد، انسان عامل فعال و منابع مادی و طبیعی عوامل غیرفعال به حساب می‌آیند. آموزش در...
معرفی پایان نامه

معرفی پایان‌نامه

تازه ها