دوشنبه, بهمن ۶, ۱۳۹۹
- تبلیغات -

برنامه ها

نقش قدرت کنترل در مدیریت بحران

The Role of Control Power in Crisis Management دکتر حمید بهلولی یکی از ابعاد مهم مدیریت بحران، عنصر قدرت کنترل است. کنترل سه مولفه اساسی را...

تازه ها