دوشنبه, مهر ۵, ۱۴۰۰
- تبلیغات -

برنامه ها

صلح، برابری و رفاه همه به انرژی پاک و مقرون به...

17 هدف توسعه پایدار سازمان ملل متحد برای دستیابی به برابری، تضمین صلح جهانی و پایان دادن به فقر شدید تعیین شده است....

تازه ها