دوشنبه, تیر ۲۲, ۱۳۹۹
- تبلیغات -

برنامه ها

حقوق برابر و بهره‌وری برابر

چکیده: رسیدگی به حقوق زنان و برابری در محیط کار بیش از یک قرن است که مطرح می‌باشد. زمانی که قانون پرداخت برابر در...

تازه ها