چهارشنبه, خرداد ۳۰, ۱۳۹۸
- تبلیغات -

برنامه ها

بی‌خانمانی و نئولیبرالیسم در لس‌انجلس، بحران ارزش‌ها

وضعیت اضطراری نشان می‌دهد که یک فاجعه اجتماعی یا طبیعی، نظم مدنی را به چالش کشیده یا برافروخته است. در حالت اضطراری، عملکرد عادی...
رشد اقتصادی هند

رشد اقتصادی هند

تازه ها