جمعه, اردیبهشت ۷, ۱۳۹۸
- تبلیغات -

برنامه ها

اثر جزیره گرمایی بر هزینه‌های تغییر آب و هوا بر شهرهای...

تحقیقات جدید نشان می‌دهد شهرهای بیش از حد گرم با هزینه‌های تغییرات آب وهوایی دو برابر بیشتر از جهان با اثر  جزیره گرمایی مواجه...
معرفی پایان نامه

معرفی پایان‌نامه

تازه ها