شنبه, تیر ۲, ۱۳۹۷
- تبلیغات -

برنامه ها

رويكرد سياستی، تمام نيازهای شخص Whole Person Care در سلامت :...

رويكرد سياستی تمام نيازهای شخص ( Whole Person Care) در سلامت : سياستی پست مدرن دكتر حميد بهلولی, مدرس سابق دانشگاه تهران، مدرس، محقق...
شهرهای رباتیک

شهرهای رباتیک

تازه ها