دوشنبه, مهر ۲, ۱۳۹۸
- تبلیغات -

برنامه ها

دنيای شخصی سازی شده  (Personalised World)

♦️دنيای شخصی سازی شده بر مبنای شناخت و تامین نیاز تک تک واحدهای بنیادین  (Fundamental Units) یا سلولهای تشکیل دهنده هر مجموعه انسانی یا...

تازه ها