یکشنبه, آذر ۱۸, ۱۳۹۸
- تبلیغات -

برنامه ها

مشعل­‌سوزی چیست و چرا پیگیری آن مهم است؟

  چکیده: آدم براندت، استادیار مهندسی منابع انرژی دانشکده زمین، علوم انرژی و محیط زیست دانشگاه استنفورد، و همکاران، اولین آنالیز جهانی میزان انتشار مربوط...
رشد اقتصادی هند

رشد اقتصادی هند

تازه ها