پنجشنبه, مهر ۲, ۱۳۹۹
- تبلیغات -

برنامه ها

کاربرد واحد تومان به جای ریال، رسمیت یافت

تومان رسما پول ایران شد طبق مصوبه دولت در رابطه با مسائل پولی و بانکی، تومان به عنوان واحد رسمی پول ایران تعیین شد. بر...

تازه ها