پنجشنبه, مهر ۲, ۱۳۹۹

مطلبی برای نمایش یافت نشد.

- تبلیغات -

برنامه ها

کاهش تأثیر الکل در میزان تصادفات جاده‌ای

چکیده خبر سیاستی: مطالعه گروه مطالعاتی اقتصاد کاربردی و مدیریت که در دانشگاه سویل واقع شده است، در نمونه‌ای از 28 کشور اتحادیه اروپا،...

تازه ها