دوشنبه, مهر ۳۰, ۱۳۹۸
- تبلیغات -

برنامه ها

طرح بیمه در زلزله‌های کالیفرنیا

چکیده خبر سیاستی:  از هر ده نفر ساکن کالیفرنیا، 9 نفر بیمه حوادث غیرمترقبه زلزله را ندارند و در چنین شرایطی، اگر حادثه‌ای رخ...

تازه ها