دوشنبه, مهر ۶, ۱۳۹۹
- تبلیغات -

برنامه ها

توجه منفی معلمان، رفتارهای منفی دانش‌آموزان

چکیده خبر سیاستی: تحقیقات قبلی نشان داده است که تعامل دانش‌آموز و معلم در طول روز از عوامل مهم در نتایج رفتاری و تحصیلی...

تازه ها