سه شنبه, بهمن ۸, ۱۳۹۸
- تبلیغات -

برنامه ها

توصیه‌های من به سیاست گزاران آینده

مهمترین کلمه در سیاست گزاری عمومی، کلمه عموم است. یعنی مردمی که تحت تأثیر "انتخاب‌های" سیاست گزاران قرار می‌گیرند. اما این افراد چه...

تازه ها