سه شنبه, بهمن ۸, ۱۳۹۸
- تبلیغات -

برنامه ها

کاهش تأثیر الکل در میزان تصادفات جاده‌ای

چکیده خبر سیاستی: مطالعه گروه مطالعاتی اقتصاد کاربردی و مدیریت که در دانشگاه سویل واقع شده است، در نمونه‌ای از 28 کشور اتحادیه اروپا،...
Analysing Public Policy

Analysing Public Policy

تازه ها