دوشنبه, تیر ۱۵, ۱۳۹۹

مطلبی برای نمایش یافت نشد.

- تبلیغات -

برنامه ها

کاهش خشونت فیزیکی و سیاست ممنوعیت استعمال سیگار

سیاستگزاری سلامت: کاهش خشونت با ممنوعیت استعمال سیگار در بیمارستان روانپزشکی ارتباط دارد.   تحقیقات جدید نشان می‌دهد پس از معرفی سیاست ممنوعیت استعمال سیگار...

تازه ها