پنجشنبه, مهر ۲۹, ۱۴۰۰

MOST POPULAR

TECH

بیشتر بخوانید

  نگاهی اجمالی از باب معرفت شناسی و کارکرد گرایی دروغ ...

  دروغ سیاستی و سیاست دروغین حمید بهلولی* دروغ پدیده زشتی است که در باب ان، سخن بسیار رفته است و متفکران بسیار  ان را از زوایای...

  گذر از نوسان ” این نیز بگذرد” به رویکرد توسعه تاریخی

  اداره کشور نیازمند سه سطح از مدیریت است.  اول مدیریت امور جاری که باید خوب و عاقلانه مدیریت شود که من این سطح مدیریت...

  PEOPLE

  LIFE

  DESIGN

  ۰هوادارپسندیدن
  ۶۹,۰۴۶دنبال کنندهدنبال کردن
  ۳۲,۶۰۰مشترکاشتراک

  LATEST VIDEOS

  - Advertisement -

  TECH POPULAR

  TRAVEL

  پيام فرانسلی و فراجغرافيايی و جهانی امام حسين (ع) با روايت...

  پيام فرانسلی و فراجغرافيايی و جهانی امام حسين (ع) با روايت مورگان فريمن انتشار پيام فرانسلی و فراجغرافيايی و جهانی امام حسين (ع) و عاشورای...