شنبه, مهر ۴, ۱۳۹۹

MOST POPULAR

TECH

بیشتر بخوانید

  گمانه هایی برای دنیای پسا کرونا: هژمونی و تعادل در جهان...

    در دو نوشتار پیشین به طور خلاصه به علل پسینی نظام بهداشت در کشور در مقابله با ویروس کرونا پرداختیم و در این شماره...

  نگاهی به مدیریت پاندمی کرونا در کشور از منظر سیاست پژوهی...

  در نگاهی به مدیریت پاندمی کرونا در کشور از منظر سیاست پژوهی ناکامی ما در قسمت اول نوشتار توصیفی از پسینی بهداشت وپیشینی درمان...

  PEOPLE

  LIFE

  DESIGN

  ۰هوادارپسندیدن
  ۶۵,۹۸۱دنبال کنندهدنبال کردن
  ۳۲,۶۰۰مشترکاشتراک

  LATEST VIDEOS

  - Advertisement -

  TECH POPULAR

  TRAVEL

  کیفیت پائین خدمات بهداشتی درمانی، میزان بیماری و هزینه‌های بهداشتی...

  با توجه به گزارشات مشترک جدید توسط سازمان بهداشت جهانی (WHO)، سازمان همکاری­ و توسعه اقتصادی (OECD) و گروه بانک جهانی: خدمات بهداشتی با...