پنجشنبه, اسفند ۱۴, ۱۳۹۹
صفحه اصلی برچسب‌ها مقاومت شكننده، Fragile Resistance، تحولات اجتماعي ایران، تاریخ دیالكتیك تحول در ایران ر، تلاشھاي جسورانه، مسیر تحول است، پیامدھا

برچسب: مقاومت شكننده، Fragile Resistance، تحولات اجتماعي ایران، تاریخ دیالكتیك تحول در ایران ر، تلاشھاي جسورانه، مسیر تحول است، پیامدھا

تاب أوري درمحك داوري كرونا: مقاومت شكننده یا تاب أوري نجات...

جان فوران كتابي دارد تحت عنوان (مقاومت شكننده Fragile Resistance ١٩٩٣ كھ بھ بررسي تحولات اجتماعي ایران در بازه زماني بلند مدت قرن ١٦...

تازه‌ترین‌ها

محبوب‌ترین‌ها