آیا ارزش دارد دانشچویان ایرانی به جای تحصیل در دانشگاههای تیپ۱ ایران چون دانشگاه تهران با رتبه ۳۰۰-۴۰۰ جهانی دربعضی از دانشگاههای فرانسه با کیفیت نازل (رده بندی ج به د) چون دانشگاه رنس ۱ با رتبه ۶۰۰-۸۰۰ جهانی تحصیل کنند؟

یکی از سوالات مهمی که دانشجویان خصوصا دانشچویان علوم سیاسی و سیاستگذاری عمومی و مدیریت دارند این است که برای ادامه تحصیل در خارج از کشور چه دانشگاهی را انتخاب نمایند. با توجه به اینکه بسیاری از دانشگاههای فرانسه طبق رتبه بندی دانشگاهها توسط مراجع جهانی مورد وثوق در ۲۰۱۹ در مقایسه با دانشگاههای انگلو ساکسون تیپ ۱ از رنکینک جهانی بسیار پایین تری برخوردارند و تنها سه دانشگاه بالای رنک ۱۰۰ جهانی در فرانسه وجود دارد  یعنی

University of Paris-Sud (Paris 11) رتبه ۳۷

Sorbonne University رتبه ۳۴

Ecole Normale Superieure – Paris رتبه ۷۹

لذا اکثر دانشگاههای فرانسه برای اینکه بتوانند با دانشگاههای دولتی انگلو ساکسون  و خصوصا اعضای گروه راسل با رتبه های بالاتر چون کمبریج۳، اکسفورد۷  یو سی ال لندن۱۵ ، منچستر ۳۳، که شهریه حدود ۲۰۰۰۰ دلار از دانشجویان خارجی طلب می کنند،  رقابت کنند و دانشجوی خارجی بگیرند  از دانشجویان خارجی شهریه دریافت نمی کنند. مابقی دانشگاههای فرانسه ما بین رنک جهانی ۱۰۰ و ۹۰۰ واقع می گردند و دانشگاههایی که زیر رنک ۶۰۰ واقع می شوند از نظر علمی حتی از بسیاری از دانشگاههای ایران نیز پایین تر محسوب می شوند و مدارک آنها توسط وزارت علوم و تحقیقات و فن آوری ایران نیز مورد قبول واقع نمی گردد.

دانشگاه  Rennes 1   فرانسه  (Universite Rennes 1)  یکی از این دانشگاهها با کیفیت نازل در شهر رنس فرانسه است که با رتبه جهانی ۶۰۱-تا ۸۰۰ جزو مراکز آموزشی است که مدرک تحصیلی صادره از آن جزو لیست دانشگاههای مورد قبول وزارت علوم ایران نمی باشد و تنها مدرک گروه بازرگانی آن تا سطح کارشناسی ارشد (که جزو  اخرین های گروه (ج) متمایل به گروه (د-مدرک کاردانی) در طبقه بندی وزارت علوم ایران جای می گیرد)  می تواند در ایران ارزشیابی شود و مدرک دکتری آن قابل ارزشیابی نیست. و دپارتمانهای دیگر آن مطابق طبقه بندی ذیل وزارت علوم ایران فاقد وجاهت علمی لازم حتی برای مدرک کارشناسی برای ارزشیابی در ایران می باشد. درضمن اینکه این دانشگاه فاقد گروه یا زیرگروه سیاستگذاری عمومی می باشد.

این در حالی است که مطابق رتبه بندی جهانی دانشگاهها دانشگاه تهران در رتبه ۳۰۰ تا ۴۰۰ و بسیار بالاتر از دانشگاههای چون رنس فرانسه قرار می گیرد و مدرک آن در دنیا بسیار با ارزش تر از مدرک دانشگاه رنس فرانسه است.

دانشگاه رنس فرانسه با رتبه ۶۰۱-۸۰۰ جهانی تنها می تواند در سطح بعضی از دانشگاههای آزاد شهرستانها در ایران قرار بگیرد با این تفاوت که مدارک دانشگاههای آزاد مستقر در شهرستانها در ایران از ارزش استخدامی در کشور  برخوردار است.

جایگاه جهانی دانشگاه rennes 1 رتبه 600-701 جهانی غیر قابل ارزشیابی مدرک دکتری در ایران
جایگاه جهانی دانشگاه rennes 1 رتبه ۶۰۱-۸۰۰ جهانی, با مدرک دکتری غیر قابل ارزشیابی در ایران

مطابق آخرین رتبه بندی دانشگاههای جهان که توسط تایمز در سال ۲۰۲۰ انجام شده باز رتبه ۶۰۱-۸۰۰ برای مرکز آموزشی Rennes 1 گزارش شده است.

Rennes 1 French University ranked by Times
Rennes 1 French University ranked by Times

لازم است دانشچویان ایرانی که مایلند در دوره ارشد و دکتری ادامه تحصیل دهند بهتر است تلاش کنند با هزینه کمتر و با بازخورد و سطح علمی بالاتر در یکی از دانشگاههای مادر کشور به تحصیل خود ادامه دهند و خود را گرفتار چنین دانشگاههای درجه چندم خارجی نکنند، و در صورتی که در صدد ادامه تحصیل در خارج از کشورند در یکی از دانشگاههای معتبر ادامه تحصیل دهند و عمر و منابع مالی خود را هدر ندهند.